Felix Weiß Ptáci - Rozpoznejte snadno 100 druhů ptáků Provedení: Tištěná kniha
279 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024

PRO VŠECHNY MILOVNÍKY PŘÍRODY Při procházce upoutá vaši pozornost neznámý pták – co to jen může být za druh? S tímto bohatě ilustrovaným atlasem ho dokážete snadno a rychle určit, a to díky jednoznačně popsaným znakům a realistickým vyobrazením s propracovanými detaily. Téměř okamžitě zjistíte, který opeřenec si v parku tak prozpěvuje, kdo přiletěl na krmítko nebo se pohupuje na hladině.  Portréty jednotlivých druhů doplňují pozoruhodná fakta a zajímavosti ze života ptáku. Čím víc se o nich dozvíte, tím víc vás budou fascinovat. Jakmile ptáka pojmenujeme a určíme jeho druh, stává se pro nás srozumitelnějším. Můžeme se o jeho životě dozvědět víc a stejný druh pozorovat dlouhodoběji. Pták se stane naším známým, kterého při dalším setkání rozeznáme rychleji. Jednou ho poznáme do takové míry, že ho dokážeme identifikovat i při letmém pohledu a budeme toho o jeho životě hodně vědět. Při prvním setkání ovšem stojíme ještě zamyšleně před neznámým opeřencem. Jelikož jsou ptáci neustále v pohybu, mohou létat a většinou si od člověka udržují odstup, bývá pro nás velkou výzvou rozlišit drobné rozdíly, jež jsou někdy pro rozeznávání druhů podstatné. V této knize najdete 100 druhů ptáků střední Evropy, převážně časté a rozšířené druhy, které můžete pozorovat všude. Díky tomuto výběru se začátečníci mezi pozorovateli naučí určovat ptáky. Může se stát, že narazíte na ptáka, kterého ani po pečlivém porovnání s ilustracemi v knize nenajdete. Nejspíš ho však zvládnete přiřadit alespoň do určité skupiny ptáků. V tom případě zkuste hledat v obšírnějším atlasu ptáků a se znaky, jež jste si zaznamenali, můžete pokračovat s určováním přímo ve správné skupině. Druhy ptáků v tomto atlasu jsou řazeny podle své příbuznosti. Podobné druhy jsou vyobrazeny na sousedních stranách. Pokud jste schopni neznámého ptáka přiřadit přibližně do správné skupiny, je nejrychlejší tuto skupinu nalistovat a identifikovat ty druhy, které přicházejí v úvahu. V atlasu autor popisuje důležité znaky pro určení druhu pomocí krátkých vysvětlivek u vyobrazených ptáků. Odborným termínům se přitom záměrně vyhýbá, aby počátky vašeho pozorování nebyly příliš komplikované. Poznávání ptačích druhů napomáhají věrné kresby Paschalise Dougalise. Každý profil ptačího druhu obsahuje stručnou charakteristiku a informace o chování, typickém životním prostoru či stěhování, a také popis zvláštností daného druhu, protože ve světě ptáků se odehrává mnoho napínavých příběhů. Pro české vydání byla doplněna bližší lokalizace ve spolupráci s birdlife.cz. AutorFelix Weiß je vystudovaný biolog – má velmi rád přírodu a je autorem několika atlasů a knih o ptácích a rostlinách.Paschalis Dougalis je ilustrátor a výtvarník – specializuje se na kresby přírody a divoké zvěře. Žije a pracuje v Mnichově. Zajímá se zejména o euroasijské ptáky a savce. Ilustroval několik přírodopisných knih a jeho díla byla opakovaně oceněna.

Joscha Grolms Stopy evropských zvířat Provedení: Tištěná kniha
1 700 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Joscha Grolms Stopy evropských zvířat Provedení: Tištěná kniha
1 700 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024

Knihy, které nám otevírají nové světy, mohou přispět k ochraně přírody, pokud se dostanou do správných rukou. Takovou je i obdivuhodná příručka pro stopaře Stopy evropských zvířat. Nakladatelství KAZDA ji připravuje k vydání v rámci exkluzivní edice výpravných knih, které jsou v malém nákladu k dostání exkluzivně pouze v e-shopu nakladatelství. Je to způsob, jak nabízet mimořádné, ale relativně speciální knihy, které by jinak v češtině nevyšly.  Proč mít Stopy v knihovničceStopovat divoká zvířata je přirozené. Rozeznávat stopy a rozmanité pobytové znaky se může naučit každý, kdo projeví dostatek trpělivosti a vytrvalosti – a na začátku mu s tím může pomoct dobře zpracovaná příručka. Stopování zvířat zahrnuje dovednosti spočívající v identifikování a interpretaci různorodých stop, které po sobě zvířata zanechávají. Naučíte-li se interpretovat otisky stop a další pobytové znaky, uvědomíte si nejen přítomnost zvířat v okolní přírodě, ale budete je také schopni najít. Díky stopování se zapojíte do skutečných vztahů se skutečnými zvířaty ve skutečném světě.Znalost stop a pobytových znaků vám umožní proniknout do vztahů mezi různými druhy volně žijících živočichů, mezi flórou a faunou i živou a neživou přírodou a lépe je pochopit. Stopování vám ukáže historii daného místa a zároveň budete schopni odhalit individuální povahu a sklony různých zvířat. Stopování by mělo mít nějaký účel, který vždy posune naše dovednosti na vyšší úroveň. Možnosti jsou různé: lov, fotografování, záchranářství, vzdělávání, monitorování volně žijících živočichů, výzkum a ochrana přírody.Pokud milujete přírodu, bude pro vás příručka velkým přínosem – podpoří vaši lásku k divočině, k místům, kde budete zvířata stopovat. Uvědomíte si, v jakém stavu se dnes příroda nachází.Nahlédněte do knihy Jak se v knize orientovat Kniha je rozdělena do čtyř částí, které obsahují základní informace o biologii evropských zvířat a podrobné poznatky o jejich stopách a znacích. Kapitola „Učíme se stopovat“ vám poskytne rady, jak zvládnout první kroky při objevování rozmanitého a vzrušujícího světa zvířecích stop. Savci (část 1)První část „Savci“ obsahuje především druhové portréty dospělých zvířat. Na úvod se dozvíte základní informace o morfologii chodidel savců, o struktuře stop a jejich nejdůležitějších charakteristikách. Pochopíte princip chůze a stopních drah, dočtete se o tom, jak stopy a stopní dráhy měřit.Následuje podrobný průvodce po určování stop a pobytových znaků savců. Kresby otisků předních a zadních končetin jednotlivých druhů v životní velikosti nebo v přesném měřítku umožňují rychlou identifikaci konkrétního druhu či zúžení výběru jen na několik druhů. Podkapitola „Identifikace a interpretace stop“ uvádí čtenáře do rozsáhlého a rozmanitého světa stop a znaků. Uvedené identifikační pomůcky pomohou rychle přiřadit nalezené stopy určitému živočišnému druhu nebo skupině živočichů.Hlavní část oddílu o savcích tvoří portréty jednotlivých druhů a skupin druhů, v nichž jsou popsány jejich tělesné rozměry a charakteristiky, rozšíření a stanoviště, jejich potrava a způsoby rozmnožování. Na barevných stránkách najdete informace o stopách s popisem předních a zadních stop, typických typů chůze i přehled nejběžnějších stop a důležitých rozměrů. Kromě toho se seznámíte s typickými znaky druhů. Ptáci (část 2), obojživelníci a plazi (část 3), hmyz a další bezobratlí (část 4)V dalších částech jsou shrnuty základní informace o stopách a znacích ptáků (část 2), obojživelníků a plazů (část 3) a hmyzu a dalších bezobratlých (část 4). Vzhledem k velkému počtu zařazených druhů a přirozeně omezené znalosti zdejších stop bylo nutné zvolit poněkud odlišnou prezentaci. Stopy jsou sice nadále zpracovávány formou druhových portrétů (i když nyní mnohem kratších), ale znaky jsou řazeny podle vzhledu, tedy v případě ptáků například podle hnízd, potravních stop nebo exkrementů, ke kterým jsou pak přiřazeny charakteristické znaky určitých druhů nebo skupin druhů. Podrobnější informace naleznete v odborné literatuře.Další poznámky:Siluety zvířat na přední předsádce a číslo stránky vedle nich odkazují na popis příslušné skupiny zvířat v textu. Přehled měření stop a centimetrovou míru naleznete na zadní předsádce.Orientaci v knize usnadňuje systém barevného značení. V části věnované savcům označuje každá barva jednu z pojednávaných čeledí, v ostatních částech pak příslušnou třídu, tedy ptáky, obojživelníky a plazy, hmyz a jiné bezobratlé. Co o knize říkají čtenáři Musím nejen mnohokrát poděkovat, ale hlavně vyjádřit hlubokou poklonu. Je to naprosto neskutečná a obsahově výjimečná kniha, s takovým detailním obsahem a rozsahem jsem se ještě u tohoto tématu nesetkal, a to mi za těch 34 let šéfredaktorování prošlo rukama leccos. Budu se knihou v mé knihovně kamarádům nezřízeně chlubit a vytahovat se! Jiří Kasina - šéfredaktor časopisu Myslivost Konečně kniha pro evropský prostor, která se tématu stopování věnuje opravdu komplexně. Tato kniha jasně vyčnívá ze všeho, co je v současné době k dispozici v Evropě na toto téma, a lze ji s jistotou označit za esenciální dílo. Sám autor je jedním z nejzkušenějších stopařů v Německu a pravidelně nabízí kurzy na toto téma. Dílo není vhodné jen pro terénní biology a myslivce, ale měl by ho mít v knihovničce každý milovník přírody, který chce interpretovat tajemná znamení a stopy našich divokých sousedů. Kirsten Nitsch Encyklopedie Stopy evropských zvířat od Joschy Grolmse je esenciálním dílem pro všechny lesníky, biology, ochránce, zemědělce, myslivce a milovníky přírody. Významně přispívá také k odstranění velké mezery v oblasti stopování ve vědeckých kurzech a loveckém výcviku a otevírání neznámého světa laikovi. Pan Grolms je profesionální stopař s téměř dvěma desetiletími zkušeností v této oblasti a někdo, kdo se živí tím, že učí stopování a nabízí odpovídající zážitky v přírodě. To je to, co tuto knihu skutečně odlišuje. Někdo by si mohl myslet, že je to kvalifikovaný biolog, zkušený fotograf, talentovaný ilustrátor nebo novinář s talentem na jazyky. Ale zdaleka ne. V první řadě je to mezinárodně uznávaný stopař, který spojil tyto dovednosti díky svým hlubokým zkušenostem, různorodým znalostem a vášni pro toto téma. Podařilo se mu dát dohromady talentované lidi, aby vytvořili toto dílo. Tuto knihu je radost číst nebo jen tak listovat. Kombinace zobrazení skutečné „zvířecí nohy“, otisku v zemi, detailní kresby stopy a typických chodů příslušného zvířecího druhu je didakticky unikátní. Jako lesnímu vědci a ekologickému pedagogovi, který v lese tráví hodně času s dětmi, se pro mě stala tato kniha důležitým společníkem při každodenní práci. Matthias Kitzmann, Wildniswissen Klassenzimmer Natur O autorovi Joscha Grolms Joscha Grolms je mezinárodně uznávaný stopař a jeden z mála specialistů na stopy a znaky zvířat v Evropě. Spolu s dalšími odborníky pracuje na vytvoření globálního standardu pro sledování. Jako lektor a spoluředitel Školy poznání divočiny nabízí semináře, exkurze a roční kurz stopování. Příručka o stopách volně žijících živočichů v Evropě, kterou vytvořil, představuje nový standard, s nímž se budou srovnávat všechny následující práce. Obsahuje krásné a přesné ilustrace. Díky pečlivému pozorování dokázal autor odhalit detaily, které vám pomohou rozlišit znaky i velmi podobných živočišných druhů. Při práci s příručkou si tak ještě více uvědomíte rozmanitost stop a pobytových znaků. Joscha Grolms v knize Stopy evropských zvířat shromáždil údaje, které jsou potřeba k popisu a znázornění rozmanitého způsobu pohybu zvířat ve volné přírodě. Vytvořil i promyšlené klíče, které čtenáře dovedou k příslušným oddílům – jeho obsáhlé dílo je tím ještě přístupnější a užitečnější. Zařadil do knihy přibližně tisíc snímků stop divoké zvěře a dalších znaků, které čtenářům velmi usnadní jejich rozpoznávání. Spousta odborných znalostí je v knize prezentována srozumitelně a bez přílišného používání technického žargonu.

Felix Weiß Zahradní ptáci Provedení: Tištěná kniha
279 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Felix Weiß Zahradní ptáci Provedení: Tištěná kniha
279 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024

Zahradou se prohání pták – ale jaký druh a jak ho jen poznat? Tento atlas vám to usnadní. S pomocí jasných charakteristik a podrobných ilustrací lze rychle zúžit okruh možných kandidátů. Okamžitě tak poznáte, kdo odpočívá v živém plotu, přespává v ptačí budce, zobe u krmítka nebo cvrliká na střeše. Portréty jednotlivých druhů ptáků doplňují zajímavá fakta. AutorFelix Weiß je vystudovaný biolog – má velmi rád přírodu a je autorem několika atlasů a knih o ptácích a rostlinách.Paschalis Dougalis je ilustrátor a výtvarník – specializuje se na kresby přírody a divoké zvěře. Žije a pracuje v Mnichově. Zajímá se zejména o euroasijské ptáky a savce. Ilustroval několik přírodopisných knih a jeho díla byla opakovaně oceněna.